Дирекція забезпечення функціонування системи карнетів АТА (далі – Дирекція) надає консультації щодо отримання та використання карнетів АТА і безпосередньо видає зазначені митні документи.

Для отримання карнета АТА в Торгово-промисловій палаті України (далі - ТПП України) необхідно:

  1. Ознайомитись з переліком країн, що приймають карнети ATA, і додатками до Конвенції про тимчасове ввезення, за якими вони працюють.
  2. При необхідності зареєструватись на сайті, обираючи Торгово-промислову палату України (код 3100) палатою, з якою бажаєте співпрацювати.
  3. Заповнити  «on-line Заявку».
  4. Надіслати Заявку до Торгово-промислової палати України (код 3100).
  5. Ознайомитись та підписати документи, надані Дирекцією:
   • Договір між ТПП України та Замовником на оформлення карнета АТА;
   • Акт виконаних робіт.
  6. Надати до Дирекції наступний пакет документів:
   Для юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців:
   • Заявка на оформлення карнета ATA посвідчена підписом керівника та печаткою організації.
   • Договір між ТПП України та Замовником, посвідчений підписом керівника та печаткою організації.
   • Акт виконаних робіт, який посвідчений підписом керівника та печаткою організації.
   • Витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань Міністерства юстиції України (https://usr.minjust.gov.ua/content/paid-search; https://youcontrol.com.ua/catalog; https://opendatabot.ua) у паперовій формі або PDF-форматі (має бути сформований не раніше ніж за 10 робочих днів до дати подання Заявки на отримання карнета ATA).
   • Копія документа, згідно з якими планується тимчасове вивезення товарів з України (зовнішньо-економічний договір, угода на участь у виставці, змаганнях тощо), завірена Замовником.
   • Довіреність на отримання карнета ATA на бланку організації-замовника, посвідчена підписом керівника та печаткою організації (якщо довірену особу не зазначено у Заявці).

   Для фізичних осіб:
   • Заявка на оформлення карнета ATA посвідчена підписом Замовника.
   • Договір між ТПП України та Замовником, який посвідчений підписом Замовника.
   • Акт виконаних робіт, який посвідчений ппідписом Замовника.
   • Копія документа, згідно з якими планується тимчасове вивезення товарів з України (зовнішньо-економічний договір, угода на участь у виставці, змаганнях тощо), посвідчена підписом Замовника.
   • Копія паспорта - перша, друга, третя і одинадцята сторінки або копія ID-картки - перша та друга сторони, завірені підписом Замовника.
   • Копія картки фізичної особи - платника податків (ідентифікаційний номер), завірена підписом Змовника.
   • Документ, що підтверджує право власності на товари, зазначені у Заявці.
   • Довіреність на отримання карнета ATA в ТПП України (якщо карнет АТА отримує не Замовник, або якщо довірена особа не зазначена у заявці).
  7. Оплатити послуги ТПП України та надати гарантії (згідно з Договором).

Важливо!

 • Відлік терміну отримання карнета АТА починається з дати остаточної подачі Заявки. Заявка вважається поданою, коли до неї не вносяться жодні зміни. У разі внесення змін до Заявки, термін виконання робіт та / або вартість послуги з видачі карнета АТА можуть корегуватися.
 •  Замовник отримує карнет АТА, заповнений згідно з наданою ним Заявкою.