Карнет ATA - уніфікований міжнародний митний документ, який відповідно до положень Стамбульської Конвенції:

 • використовується для тимчасового ввезення товарів до країн-учасниць міжнародної системи карнетів ATA (далі - країн-учасниць);
 • дозволяє умовне повне звільнене від мита, митних зборів і податків;
 • приймається митними органами країн-учасниць замість своїх національних митних документів;
 • є міжнародною чинною гарантією сплати країні-учасниці ввізного мита і податків згідно її національного законодавства у разі порушення режиму тимчасового ввезення.

Карнет ATA являє собою книжку формату А4, зброшуровану з певної кількості аркушів різного кольору та призначення:

 1. Обкладинка зеленого кольору.

 2. Відривні документи (вилучаються з карнета АТА уповноваженою особою митного органу)
  • жовтого кольору (для митних органів України як країни тимчасового вивезення товарів);
  • білого кольору (для митних органів країн тимчасового ввезення);
  • блакитного кольору (для митних органів транзитних країн).
 3. Невідривні документи для кожного відривного документа відповідно жовтого, білого і блакитного кольорів (не вилучаються з карнета АТА).

Кількість відривних та невідривних документів, з яких комплектується карнет ATA, залежить від кількості країн тимчасового ввезення, а також кількості транзитних країн, через митну територію яких прямує вантаж.

1. Перша сторінка обкладинки містить офіційний серійний номер, термін дії карнета ATA, країни, в яких передбачено його використання, мету використання товарів, печатку, дату та підпис уповноваженої особи торгово-промислової палати, яка видала карнет ATA, а також підпис (та печатку) власника карнета ATA. Номер карнета АТА дублюється на всіх відривних та невідривних документах.
  Друга сторінка обкладинки містить загальний перелік товарів, який засвідчено печаткою торгово-промислової палати, що видала карнет ATA. Загальний перелік товарів дублюється на всіх відривних документах і не може бути змінений після видачі карнета ATA.
  При необхідності можуть використовуватися додаткові аркуші зеленого кольору, які також засвідчуються печаткою торгово-промислової палати, що видала карнет ATA. Додаткові аркуші дублюються у відповідному кольорі і для всіх відривних документів. На всіх додаткових аркушах до загального переліку товарів має бути номер карнета ATA.
  Третя сторінка обкладинки містить інструкції щодо користування карнетом ATA.
  Четверта сторінка обкладинки містить перелік національних асоціацій-гарантів країн-членів міжнародної гарантійної мережі системи АТА та реквізити особи, що видала карнет АТА.

2. Жовтий відривний документ EXPORTATION/ВИВЕЗЕННЯ використовується при митному оформленні тимчасового вивезення товарів.
  Жовтий відривний документ REIMPORTATION/ЗВОРОТНЄ ВВЕЗЕННЯ використовується при митному оформленні зворотнього ввезення товарів, що були раніше тимчасово вивезені.
  Білий відривний документ IMPORTATION/ВВЕЗЕННЯ використовується при митному оформленні тимчасового ввезення товарів до країни/митної території тимчасового ввезення.
  Білий відривний документ REEXPORTATION/ВИВЕЗЕННЯ використовується при митному оформленні вивезення раніше ввезених товарів із країни/митної території тимчасового ввезення.
  Блакитні відривні документи TRANSIT/ТРАНЗИТ використовуються для митного оформлення товарів при його переміщенні територією транзитної країни/митної території.

3. Невідривні документи відповідного кольору оформлюються уповноваженою особою митного органу разом із відривними документами, яким вони відповідають.

Більш повне уявлення про карнет ATA можна отримати завантаживши його формуляр-зразок з необхідними поясненнями.