ДОДАТОК E
до Конвенції про тимчасове ввезення
від 26.06.1990
ДОДАТОК ЩОДО ТОВАРІВ, ЯКІ ВВОЗЯТЬСЯ З ЧАСТКОВИМ ЗВІЛЬНЕННЯМ ВІД ВВІЗНОГО МИТА ТА ПОДАТКІВ
ГЛАВА I
Визначення
Стаття 1

Для цілей цього Додатка, термін:

(a) "товари, які ввозяться з частковим звільненням" означає:

товари, які зазначено в інших Додатках до цієї Конвенції, але які не задовольняють усіх умов, які там передбачаються для користуванням правом на тимчасове ввезення з повним звільненням від ввізного мита та податків, а також товари, які не зазначені у таких інших Додатках і які ввозяться для тимчасового використання для таких цілей, як, наприклад, виробництво чи виконання робіт;

(b) "часткове звільнення" означає:

звільнення від сплати частини суми ввізного мита й податків, які мали б бути стягнуті, якби товари пройшли процедуру митного оформлення для використання в межах території ввезення, за станом на дату, на яку на них було поширено режим тимчасового ввезення.

ГЛАВА II
Сфера застосування
Стаття 2

Користуються правом на тимчасове ввезення відповідно до статті 2 цієї Конвенції товари, зазначені у пункті (а) статті 1 цього Додатка.

ГЛАВА III
Різні положення
Стаття 3

Для того, щоб можна було скористатись правами на пільги, що надаються цим Додатком, товари, які ввозяться з частковим звільненням, повинні належати особі, яка зареєстрована або постійно проживає за межами території тимчасового ввезення.

Стаття 4

Кожна Договірна Сторона може скласти перелік товарів, на які поширюється чи не поширюється право на тимчасове ввезення з частковим звільненням. Зміст такого переліку повідомляється Депозитарію цієї Конвенції.

Стаття 5

Розмір ввізного мита та податків, які підлягають стягненню на підставі цього Додатка, не повинен перевищувати 5%, за місяць або частину місяця, протягом якого на товари було поширено режим тимчасового ввезення з частковим звільненням, від суми ввізного мита й податків, які мали б бути стягнуті, якби товари пройшли процедуру митного оформлення для використання в межах території ввезення, за станом на дату, на яку на них було поширено режим тимчасового ввезення.

Стаття 6

Розмір ввізного мита й податків, які підлягають стягненню, у жодному випадку не повинен перевищувати суму, яка підлягала б стягненню у випадку, якби товари пройшли процедуру митного оформлення для використання в межах території ввезення, за станом на дату, на яку на них було поширено режим тимчасового ввезення.

Стаття 7

1. Стягнення суми ввізного мита й податків, відповідно до цього Додатка, здійснюється компетентними органами влади тоді, коли дія режиму припинена.

2. Якщо, відповідно до статті 13 цієї Конвенції, припинення дії режиму тимчасового ввезення здійснюється шляхом митного оформлення для використання в межах території ввезення, сума будь-якого ввізного мита або податків, вже стягнутих на підставі часткового звільнення, підлягає відрахуванню з суми ввізного мита й податків, що підлягає сплаті на підставі митного оформлення для використання в межах території ввезення.

Стаття 8

Термін подальшого вивезення товарів, які ввозяться з частковим звільненням, встановлюється з урахуванням положень статей 5 і 6 цього Додатка.

Стаття 9

Кожна Договірна Сторона має право робити застереження відповідно до статті 29 цієї Конвенції стосовно статті 2 цього Додатка стосовно часткового звільнення від ввізного мита.