ДОДАТОК D
до Конвенції про тимчасове ввезення
від 26.06.1990
ДОДАТОК ЩОДО ТВАРИН
ГЛАВА I
Визначення
Стаття 1

Для цілей цього Додатка, термін:

(a) "тварини" означає:

живих тварин будь-якого виду;

(b) "прикордонна зона" означає:

зону митної території, що прилягає до наземного кордону, межі якої визначено національним законодавством і відмежування якої слугує для того, щоб відрізняти прикордонний обіг від інших видів обігу;

(c) "мешканці прикордонної зони" означає:

осіб, які зареєстровані чи постійно проживають у прикордонній зоні;

(d) "прикордонний обіг" означає:

перевезення, що здійснюється мешканцями прикордонних зон між двома суміжними прикордонними зонами.

ГЛАВА II
Сфера застосування
Стаття 2

Користуються правом на тимчасове ввезення відповідно до статті 2 цієї Конвенції тварини, які ввозяться для цілей, наведених у Додатку до цього Додатка.

ГЛАВА III
Різні положення
Стаття 3

Для того, щоб можна було скористатись правами на пільги, що надаються цим Додатком:

(a) тварини повинні належати особі, яка зареєстрована або постійно проживає за межами території тимчасового ввезення;

(b) робоча (тяглова) худоба, яка ввозиться для виконання робіт на землі, розташованій в межах прикордонної зони території тимчасового ввезення, повинна ввозитися мешканцем прикордонної зони, суміжної з прикордонною зоною тимчасового ввезення.

Стаття 4

1. Згода на тимчасове ввезення тяглових тварин, зазначених у пункті b статті 3 цього Додатка, й тварин, ввезених для перегону на нове пасовисько чи випасання на землях, розташованих у прикордонній зоні, надається без вимагання митного документа або гарантії.

2. Кожна Договірна Сторона може обумовити користування правом на тимчасове ввезення тварин, зазначених у пункті 1 цієї Статті, поданням інвентарної відомості та письмового зобов'язання щодо їхнього подальшого вивезення.

Стаття 5

1. Кожна Договірна Сторона має право робити застереження, відповідно до статті 29 цієї Конвенції, стосовно пункту 1 статті 4 цього Додатка.

2. Кожна Договірна Сторона має також право робити застереження, відповідно до статті 29 цієї Конвенції, стосовно пунктів 12 і 13 Додатку до цього Додатка.

Стаття 6

Термін подальшого вивезення ввезених тварин становить принаймні дванадцять місяців від дати тимчасового ввезення.

Стаття 7

Додаток до цього Додатка становить його невід'ємну частину.ДОДАТОК

Перелік, зазначений у статті 2

1. Дресирування.

2. Тренування.

3. Розведення.

4. Підковування або зважування.

5. Ветеринарне лікування.

6. Випробування (наприклад, з метою купівлі).

7. Участь у публічних заходах, виставках, конкурсах, змаганнях чи показах.

8. Спектаклі (циркові тварини тощо).

9. Туристичні подорожі (у тому числі свійські тварини подорожуючих).

10. Здійснення діяльності (поліцейські собаки чи коні; собаки-шукачі, собаки-поводирі для сліпих тощо).

11. Рятувальні операції.

12. Перегін на нове пасовисько чи випасання.

13. Виконання роботи чи перевезення.

14. Використання для потреб медицини (виробництво зміїної отрути тощо).