ДОДАТОК B.9
до Конвенції про тимчасове ввезення
від 26.06.1990
ДОДАТОК ЩОДО ТОВАРІВ, ЯКІ ВВОЗЯТЬСЯ З ГУМАНІТАРНОЮ МЕТОЮ
ГЛАВА I
Визначення
Стаття 1

Для цілей цього Додатка, термін:

(a) "товари, які ввозяться з гуманітарною метою" означає:

медичне, хірургічне і лабораторне устаткування та вантажі, призначені для надання допомоги;

(b) "вантажі, призначені для надання допомоги":

будь-які товари, такі як автомобілі чи інші транспортні засоби, ковдри, намети, збірні будинки, чи інші товари першої необхідності, відправлені як допомога потерпілим від стихійного лиха чи подібних катастроф.

ГЛАВА II
Сфера застосування
Стаття 2

Товари, які ввозяться з гуманітарною метою, користуються правом на тимчасове ввезення відповідно до статті 2 цієї Конвенції.

ГЛАВА III
Різні положення
Стаття 3

Для того, щоб можна було скористатись правами на пільги, що надаються цим Додатком:

(a) товари, які ввозяться з гуманітарною метою, повинні належати особі, яка зареєстрована за межами території тимчасового ввезення, і надаватися на безоплатній основі;

(b) медичне, хірургічне і лабораторне устаткування повинно призначатись для використання лікарнями та іншими санітарними установами, які, перебуваючи у надзвичайних обставинах, терміново його потребують, якщо тільки такого устаткування немає у достатній кількості на території тимчасового ввезення;

(c) вантажі, призначені для надання допомоги, повинні призначатись особам, схваленим компетентними органами влади території тимчасового ввезення.

Стаття 4

1. Якщо можливо, на медичне, хірургічне і лабораторне устаткування замість митного документа й гарантії може прийматися інвентарна відомість та письмове зобов'язання щодо подальшого вивезення.

2. Згода на тимчасове ввезення вантажів, призначених для надання допомоги, надається без вимагання митного документа або гарантії. Однак митні органи можуть вимагати подання інвентарної відомості на зазначені товари та письмового зобов'язання щодо подальшого їх вивезення.

Стаття 5

1. Термін подальшого вивезення медичного, хірургічного і лабораторного устаткування встановлюється з урахуванням потреб у ньому.

2. Термін подальшого вивезення вантажів, призначених для надання допомоги, становить принаймні дванадцять місяців від дати тимчасового ввезення.