ДОДАТОК B.8
до Конвенції про тимчасове ввезення
від 26.06.1990
ДОДАТОК ЩОДО ТОВАРІВ, ЩО ВВОЗЯТЬСЯ В РАМКАХ ПРИКОРДОННОГО ОБІГУ
ГЛАВА I
Визначення
Стаття 1

Для цілей цього Додатку термін:

(a) "товари, що ввозяться в рамках прикордонного обігу" означає:

- товари, які провозять із собою мешканці прикордонної зони при здійсненні ними своєї професіональної діяльності (ремісники, медичні працівники тощо);

- особисті або домашні речі мешканців прикордонної зони, які вони ввозять з метою ремонту, виробництва або обробки;

- устаткування, призначене для виконання робіт на землі, розташованій в межах прикордонної зони території тимчасового ввезення;

- устаткування, що належить офіційній організації і ввозиться в межах акції надання допомоги (пожежа, повінь і т.п.);

(b) "прикордонна зона" означає:

зону митної території, що прилягає до наземного кордону, межі якої визначено національним законодавством і відмежування якої слугує для того, щоб відрізняти прикордонний обіг від інших видів обігу;

(c) "мешканці прикордонної зони" означає:

осіб, які зареєстровані чи постійно проживають у прикордонній зоні;

(d) "прикордонний обіг" означає:

перевезення, що здійснюється мешканцями прикордонних зон між двома суміжними прикордонними зонами.

ГЛАВА II
Сфера застосування
Стаття 2

Товари, що ввозяться в рамках прикордонного обігу, користуються правом на тимчасове ввезення відповідно до статті 2 цієї Конвенції.

ГЛАВА III
Різні положення
Стаття 3

Для того, щоб можна було скористатись правами на пільги, що надаються цим Додатком:

(a) товари, що ввозяться в рамках прикордонного обігу, повинні належати мешканцеві прикордонної зони, суміжної з прикордонною зоною тимчасового ввезення;

(b) устаткування, призначене для виконання робіт на землі, повинно використовуватись мешканцями прикордонної зони, суміжної з прикордонною зоною тимчасового ввезення, які працюють на землі, розташованій в цій останній прикордонній зоні. Це устаткування повинно використовуватись для виконання сільськогосподарських робіт або лісогосподарських робіт, таких як трелювання, вивезення або перевезення деревини, або рибництва;

(c) прикордонний обіг з метою ремонту, виробництва або обробки повинен мати явно некомерційний характер.

Стаття 4

1. Згода на тимчасове ввезення товарів, що ввозяться в рамках прикордонного обігу, надається без вимагання митного документа або гарантії.

2. Кожна Договірна Сторона може обумовити надання права на тимчасове ввезення товарів, що ввозяться в рамках прикордонного обігу, поданням інвентарної відомості на зазначені товари та письмового зобов'язання щодо їхнього подальшого вивезення.

3. Право на тимчасове ввезення може також надаватись на підставі простого запису в реєстрі, що зберігається у митній установі.

Стаття 5

1. Термін подальшого вивезення товарів, ввезених в рамках прикордонного обігу, становить принаймні дванадцять місяців від дати тимчасового ввезення.

2. Однак устаткування, призначене для роботи на землі, вивозиться відразу після проведення робіт.