ДОДАТОК B.7
до Конвенції про тимчасове ввезення
від 26.06.1990
ДОДАТОК ЩОДО МАТЕРІАЛІВ ДЛЯ ПРОПАГАНДИ ТУРИЗМУ
ГЛАВА I
Визначення
Стаття 1

Для цілей цього Додатка, термін "матеріали для пропаганди туризму" означає:

товари, які ввозяться з метою заохочення громадськості відвідати іншу країну, зокрема, з метою відвідання заходів культурного, релігійного, туристського, спортивного чи професійного характеру, які у ній проводяться. Ілюстративний список таких матеріалів наведено в Додатку до цього Додатка.

ГЛАВА II
Сфера застосування
Стаття 2

Матеріали для пропаганди туризму користуються правом на тимчасове ввезення відповідно до статті 2 цієї Конвенції, за винятком матеріалів, зазначених у статті 5 цього Додатка, на які надається дозвіл на ввезення із повним звільненням від ввізного мита і податків.

ГЛАВА III
Різні положення
Стаття 3

Для того, щоб можна було скористатись правами на пільги, що надаються цим Додатком, матеріали для пропаганди туризму повинні належати особі, яка зареєстрована за межами території тимчасового ввезення, і ввозитися у кількостях, обгрунтованих їхнім запланованим призначенням.

Стаття 4

Термін подальшого вивезення матеріалів для пропаганди туризму становить принаймні дванадцять місяців від дати тимчасового ввезення.

Стаття 5

Ввезення із повним звільненням від ввізного мита та податків надається таким видам матеріалів для пропаганди туризму:

(a) Документальні матеріали (буклети, брошури, книги, журнали, путівники, плакати в рамках і без них, фотографії та збільшені фотографії, ілюстровані або неілюстровані географічні карти, зображення на склі), призначені для розповсюдження безоплатно, якщо тільки ці матеріали містять не більше 25% приватної комерційної реклами і якщо очевидною є їхня мета загальної пропаганди;

(b) Переліки та довідники іноземних готелів, опубліковані або спонсоровані офіційними органами з галузі туризму або під їхнім патронажем, та закордонні транспортні розклади, якщо такі матеріали призначені для розповсюдження безоплатно і містять не більше 25% приватної комерційної реклами;

(c) Технічні засоби, що надсилаються акредитованим представникам або кореспондентам, призначеним офіційними національними органами туризму, які не підлягають поширенню, тобто довідники, телефонні довідники, переліки готелів, каталоги ярмарків, зразки продукції ремісників незначної вартості, документація стосовно музеїв, університетів, курортів з мінеральними водами чи інших аналогічних інституцій.

Стаття 6

Додаток до цього Додатка становить його невід'ємну частину.

Стаття 7

Цей Додаток при набутті чинності, відповідно до положень статті 27 цієї Конвенції, скасує і замінить Додатковий протокол до Конвенції про митні пільги для стимулювання туризму, стосовно ввезення документів та матеріалів для пропаганди туризму, Нью-Йорк, 4 червня 1954 року, у відносинах між Договірними Сторонами, які прийняли цей Додаток і які є Договірними Сторонами відповідного Протоколу.ДОДАТОК

Ілюстративний список

1. Матеріали, призначені для показу в офісах акредитованих представників чи кореспондентів, призначених офіційними національними органами туризму, або в інших приміщеннях, затверджених митними органами території тимчасового ввезення: малюнки і креслення, фотографії та збільшені фотографії в рамках, книги з питань мистецтва, картини, гравюри або літографії, скульптури і килимові вироби та інші подібні предмети мистецтва.

2. Матеріали для показу товарів (вітрини, підставки та подібні предмети), у тому числі електричні чи механічні пристрої, необхідні для такого показу.

3. Документальні фільми, платівки, касети із записом та інші звукові записи, призначені для безоплатних виступів, за винятком тих, тема яких зорієнтована на комерційну рекламу, і тих, які знаходяться у загальному продажу на території тимчасового ввезення.

4. Прапори у розумних кількостях.

5. Діорами, макети, діапозитиви, кліше для друку, фотонегативи.

6. Зразки виробів національних ремісників, регіональних костюмів та інших подібних виробів фольклорного характеру в розумних кількостях.