ДОДАТОК B.5
до Конвенції про тимчасове ввезення
від 26.06.1990
ДОДАТОК ЩОДО ТОВАРІВ, ЯКІ ВВОЗЯТЬСЯ З НАВЧАЛЬНОЮ, НАУКОВОЮ ЧИ КУЛЬТУРНОЮ МЕТОЮ
ГЛАВА I
Визначення
Стаття 1

Для цілей цього Додатка:

(a) термін "товари, які ввозяться з навчальною, науковою чи культурною метою" означає:

наукове і педагогічне устаткування, матеріали для забезпечення добробуту мореплавців, а також будь-які інші товари, які ввозяться в рамках освітньої, наукової чи культурної діяльності;

(b) у пункті а вище:

(i) термін "наукове і педагогічне устаткування" означає:

будь-які моделі, інструменти, апарати, машини чи додаткові пристосування для них, які використовуються для цілей наукових досліджень або освіти чи професійного навчання;

(ii) термін "матеріали для забезпечення добробуту мореплавців" означає:

матеріали, призначені для діяльності культурного, навчального, розважального, релігійного чи спортивного характеру осіб, яким доручено виконання завдань, пов'язаних з роботою чи службою на морі іноземного судна, яке бере участь у міжнародних морських перевезеннях.

Ілюстративні списки "педагогічного устаткування", "матеріалів для забезпечення добробуту мореплавців", та "будь-яких інших товарів, які ввозяться в рамках освітньої, наукової чи культурної діяльності", наведено відповідно в Додатках I, II і III до цього Додатка.

ГЛАВА II
Сфера застосування
Стаття 2

Правом на тимчасове ввезення відповідно до статті 2 цієї Конвенції користуються такі товари:

(a) товари, які ввозяться виключно для освітніх, наукових чи культурних цілей;

(b) запасні частини для наукового і педагогічного устаткування, на яке поширюється режим тимчасового ввезення відповідно до пункту а вище, а також інструменти, спеціально розроблені для технічного обслуговування, контролю, калібрування або ремонту такого устаткування.

ГЛАВА III
Різні положення
Стаття 3

Для того, щоб можна було скористатись правами на пільги, що надаються цим Додатком:

(a) товари, які ввозяться для освітніх, наукових чи культурних цілей, повинні належати особі, зареєстрованій за межами території тимчасового ввезення і ввозитись уповноваженими для цього установами та в розумних кількостях, з урахуванням мети ввезення. Вони не повинні використовуватись у комерційних цілях;

(b) матеріали для забезпечення добробуту мореплавців повинні використовуватись на борту іноземних суден, які беруть участь у міжнародних морських перевезеннях, або тимчасово вивантажуватись з судна для використання на землі екіпажем, або ввозитись для використання в гуртожитках, клубах та центрах відпочинку моряків, якими розпоряджаються офіційні організації або релігійні чи інші неприбуткові організації, а також у культових місцях, де регулярно здійснюються богослужіння для мореплавців.

Стаття 4

Дозвіл на тимчасове ввезення наукового і педагогічного устаткування та матеріалів для забезпечення добробуту мореплавців, що використовуються на борту суден, надається без вимагання митного документа або гарантії. У разі потреби може вимагатись інвентарна відомість та письмове зобов'язання щодо подальшого вивезення наукового і педагогічного устаткування.

Стаття 5

Термін подальшого вивезення товарів, ввезених з освітньою, науковою чи культурною метою, становить принаймні дванадцять місяців від дати тимчасового ввезення.

Стаття 6

Кожна Договірна Сторона має право робити застереження, за умов, передбачених у статті 29 цієї Конвенції, стосовно положень статті 4 цього Додатка щодо наукового і педагогічного устаткування.

Стаття 7

Додатки до цього Додатка становлять його невід'ємну частину.

Стаття 8

Цей Додаток при набутті чинності, відповідно до положень статті 27 цієї Конвенції, скасує і замінить Митну конвенцію про матеріали для забезпечення добробуту мореплавців, Брюссель, 1 грудня 1964 року, Митну конвенцію про тимчасове ввезення наукового устаткування, Брюссель, 11 червня 1968 року, та Митну конвенцію про тимчасове ввезення педагогічного устаткування, Брюссель, 8 червня 1970 року, у стосунках між Договірними Сторонами, які прийняли цей Додаток і які є Договірними Сторонами цих Конвенцій.ДОДАТОК I

Ілюстративний список

(a) Пристрої для запису або відтворення звуку чи зображення, такі як:

- Проектори для діапозитивів або діафільмів;

- Кінопроектори;

- Ретропроектори та панорамні перископи;

- Магнітофони, магнітоскопи та відеообладнання;

- Замкнуті телевізійні контури.

(b) Носії звуку та зображення, такі як:

- Діапозитиви, діафільми та мікрофільми;

- Кінофільми;

- Звукові записи (магнітні стрічки, диски);

- Відеокасети.

(c) Спеціалізовані матеріали, такі як:

- Бібліографічне устаткування та аудіовізуальне устаткування для бібліотек;

- Пересувні бібліотеки;

- Лінгафонні кабінети;

- Устаткування для синхронного перекладу;

- Програмовані механічні та електронні навчальні пристрої;

- Матеріали, спеціально створені для навчання чи професійної підготовки осіб з фізичними або розумовими вадами.

(d) Інше устаткування, таке як:

- Учбові плакати, макети, діаграми, карти, плани, фотографії та креслення;

- Інструменти, апарати та моделі, призначені для демонстрації;

- Колекції предметів, які містять педагогічну відео- або аудіоінформацію, підготовлену для вивчення теми (навчальний набір);

- Інструменти, апарати, пристрої та верстати для технічного навчання чи навчання ремеслу;

- Устаткування, у тому числі транспортні засоби, спроектовані чи спеціально адаптовані для використання для цілей операцій з надання допомоги, призначені для навчання осіб, заняттям яких буде надання різних видів допомоги.ДОДАТОК II

Ілюстративний список

(a) Друковані матеріали, такі як:

- Книги усіх видів;

- Заочні курси;

- Газети і періодичні видання;

- Брошури, які надають інформацію про забезпечення добробуту в портах.

(b) Аудіо- і відеоапаратура, така як:

- Апаратура для відтворення звуку і зображення;

- Пристрої запису на магнітну стрічку;

- Радіоприймачі, телевізори;

- Кінопроектори та інші проекційні апарати;

- Записи на дисках чи касетах (мовні курси, радіопередачі, поздоровлення, музика і розважальні матеріали);

- Фільми, відзняті і проявлені;

- Діапозитиви;

- Відеокасети.

(c) Спорттовари, такі як:

- Спортивний одяг;

- М'ячі;

- Ракетки та сітки;

- Настільні ігри;

- Устаткування для атлетики;

- Устаткування для гімнастики.

(d) Матеріали, пов'язані з хобі, такі як:

- Кімнатні ігри;

- Музичні інструменти;

- Матеріали для самодіяльних театрів;

- Устаткування для малярства, скульптури, обробки дерева і металів, виготовлення килимів тощо.

(e) Предмети культу.

(f) Запасні частини, деталі і додаткові пристосування для матеріалів для забезпечення добробуту.ДОДАТОК III

Ілюстративний список

Товари, такі як:

1. Сценічні костюми і декорації, безоплатно надіслані для тимчасового використання у драматичних гуртках або театрах.

2. Музичні партитури, безоплатно надіслані для тимчасового використання у музичних театрах або оркестрах.