ДОДАТОК B.4
до Конвенції про тимчасове ввезення
від 26.06.1990
ДОДАТОК ЩОДО ТОВАРІВ, ЯКІ ВВОЗЯТЬСЯ В РАМКАХ ВИРОБНИЧОЇ ОПЕРАЦІЇ
ГЛАВА I
Визначення
Стаття 1

Для цілей цього Додатка, термін "товари, які ввозяться в рамках виробничої операції" означає:

1. (a) матриці, друковані форми, кліше, трафарети, креслення, плани, моделі та інші подібні предмети,

(b) інструменти для вимірювання, контролю і перевірки та інші подібні предмети,

(c) спеціальні інструменти та приладдя,

які ввозяться з метою використання у процесі виготовлення товарів; та

2. "замінні засоби виробництва" означає:

інструменти, апарати і машини, які, в очікуванні поставки чи ремонту подібних товарів, надаються у розпорядження клієнта постачальником чи ремонтником.

ГЛАВА II
Сфера застосування
Стаття 2

Товари, які ввозяться в рамках виробничої операції, користуються правом на тимчасове ввезення відповідно до статті 2 цієї Конвенції.

ГЛАВА III
Різні положення
Стаття 3

Для того, щоб можна було скористатись правами на пільги, що надаються цим Додатком:

(a) товари, які ввозяться в рамках виробничої операції, повинні належати особі, зареєстрованій за межами території тимчасового ввезення і призначатись для особи, зареєстрованої на такій території;

(b) уся або частина (залежно від вимог національного законодавства) продукції, одержаної в результаті використання товарів, ввезених у рамках виробничої операції, зазначеної у пункті 1 статті 1 цього Додатку, повинна вивозитись з території тимчасового ввезення;

(c) замінні засоби виробництва повинні тимчасово і безоплатно надаватись у розпорядження особи, зареєстрованої на території тимчасового ввезення, постачальником або за допомоги постачальника засобів виробництва, поставка яких затримується чи які потребують ремонту.

Стаття 4

1. Термін подальшого вивезення товарів, зазначених у пункті 1 статті 1 цього Додатку, становить принаймні дванадцять місяців від дати тимчасового ввезення.

2. Термін подальшого вивезення замінних засобів виробництва становить принаймні шість місяців від дати тимчасового ввезення.