ДОДАТОК B.3
до Конвенції про тимчасове ввезення
від 26.06.1990
ДОДАТОК ЩОДО КОНТЕЙНЕРІВ, ПІДДОНІВ, УПАКОВКИ, ЗРАЗКІВ ТА ІНШИХ ТОВАРІВ, ЩО ВВОЗЯТЬСЯ В РАМКАХ ТОРГОВОЇ ОПЕРАЦІЇ
ГЛАВА I
Визначення
Стаття 1

Для цілей цього Додатка термін:

a) "товари, ввезені в рамках торгової операції" означає:

контейнери, піддони, упаковки, зразки, рекламні фільми, та будь-які інші товари, що ввозяться в рамках торгової операції, при цьому власне їхнє ввезення не є торговою операцією;

b) "упаковка" означає:

усі вироби та матеріали, які служать або призначені служити у тому стані, в якому вони ввозяться, для упаковування, захисту, розміщення і кріплення або розділення товарів, за винятком пакувальних матеріалів, таких як солома, папір, скловолокно, стружка тощо, у разі, якщо товари ввозяться навалом. Виключаються також контейнери і піддони, які визначені відповідно у пунктах c і d цієї статті;

c) "контейнер" означає:

виріб транспортного обладнання (зйомна рамка, резервуар або інший аналогічний засіб):

i) що є секцією, повністю або частково закритою, призначеною для розміщення в ній товарів,

ii) має постійний характер і тому є достатньо міцним для повторного використання,

iii) спеціально спроектований для того, щоб полегшити перевезення товарів одним або кількома видами транспорту, без додаткового розвантаження/навантаження у ході такого перевезення,

iv) спроектований таким чином, щоб ним було легко маніпулювати, особливо при його перевантаженні з одного виду транспорту на інший,

v) спроектований таким чином, щоб його легко було заповнювати і спорожнювати, та

vi) внутрішній об'єм якого становить принаймні один кубічний метр.

Термін "контейнер" поширюється на всі допоміжні пристосування і обладнання контейнера, залежно від його категорії, за умови, що такі пристосування і обладнання перевозитимуться з контейнером. Термін "контейнер" не поширюється на транспортні засоби, допоміжні пристосування і запасні частини транспортних засобів, упаковки і піддони. "Знімні кузови" вважаються контейнерами;

d) "піддон" означає:

пристосування на настилі, в якому може бути зібрана певна кількість товарів, що становитимуть одиницю завантаження з метою перевезення, завантажувально-розвантажувальних робіт чи штабелювання за допомогою механічного устаткування. Це пристосування складається або з двох настилів, з'єднаних між собою розпірками, або з одного настилу, встановленого на ніжках; його загальна висота зменшується настільки, наскільки це необхідно для того, щоб здійснювати завантажувально-розвантажувальні роботи за допомогою виделкових автонавантажувачів або навантажувачів піддонів; воно може бути оснащене або не оснащене надбудовою;

e) "зразки" означає:

вироби, які є представницькими певної категорії товарів, які уже випускаються, або які є зразками товарів, виробництво яких планується, за винятком ідентичних товарів, що ввозяться однією і тією ж особою або відправляються одному й тому ж одержувачеві в таких кількостях, у яких, взяті разом, вони вже не є зразками, згідно з нормальними торговими звичаями;

f) "рекламні фільми" означає:

носій зображення із записом, з чи без звукового супроводу, який складається переважно із зображень, що показують природу або функціонування виробів чи матеріалів, які випускаються у продаж або в оренду особою, яка офіційно зареєстрована або постійно проживає за межами території тимчасового ввезення, за умови того, що вони мають такий характер, що можуть бути представлені потенційним клієнтам, а не загальній публіці, і ввозяться у пакеті, який містить не більше, ніж одну копію кожного фільму і не є частиною більшої поставки фільмів;

g) "внутрішні перевезення" означає:

перевезення товарів, завантажених у межах митної території Договірної Сторони, для наступного розвантаження у межах митної території тієї ж Договірної Сторони.

ГЛАВА II
Сфера застосування
Стаття 2

Правом на тимчасове ввезення відповідно до статті 2 цієї Конвенції користуються такі товари, ввезені в рамках торгової операції:

a) упаковки, ввезені наповненими з метою реекспорту порожніми або наповненими, або ввезені порожніми з метою реекспорту наповненими;

b) контейнери, завантажені або не завантажені товарами, а також тимчасово ввезені додаткові пристосування та обладнання контейнерів, які ввозяться з контейнерами з метою реекспорту окремо чи з іншим контейнером, або ввозяться окремо, з метою вивезення з контейнером;

c) частини, які ввозяться з метою ремонту контейнерів, на яких поширюється режим тимчасового ввезення відповідно до пункту b цієї статті;

d) піддони;

e) зразки;

f) рекламні фільми;

g) будь-які інші товари, що ввозяться в рамках торгової операції для цілей, наведених у Додатку І до цього Додатку, ввезення яких не є торговою операцією само по собі.

Стаття 3

Положення цього Додатка не є перешкодою для застосування митного законодавства Договірних Сторін, яке застосовується при ввезенні товарів, що перевозяться у контейнерах чи упаковках, або на піддонах.

Стаття 4

1. Для того, щоб можна було скористатись правами на пільги, що надаються цим Додатком:

a) упаковки можуть вивозитися після ввезення лише користувачем права на тимчасове ввезення. Вони не можуть, навіть випадково, використовуватись для внутрішніх перевезень;

b) на контейнери повинні бути нанесені позначення з дотриманням умов, визначених у Додатку II до цього Додатка. Вони можуть використовуватись для внутрішніх перевезень товарів, але у такому випадку кожна Договірна Сторона має право встановити такі умови:

- контейнер спрямовуватиметься по маршруту, який достатньо прямо веде до місця чи близько до місця, де повинні завантажуватись товари, що підлягають вивезенню, або до місця, з якого контейнер мають вивезти порожнім;

- контейнер буде використовуватись для внутрішніх перевезень перед вивезенням після попереднього ввезення лише один раз;

c) піддони, або така сама кількість піддонів цього ж типу і приблизно такої ж вартості повинні бути вивезені раніше або вивезені після попереднього ввезення;

d) зразки і рекламні фільми повинні належати особі, яка офіційно зареєстрована або постійно проживає за межами території тимчасового ввезення і можуть бути ввезені тільки з метою бути представленими чи стати предметом демонстрації на території тимчасового ввезення для пошуку замовлень на товари, які ввозитимуться на таку територію. Вони не повинні продаватись або надаватись для використання за їхнім прямим призначенням, за винятком потреб демонстрації, та не повинні використовуватись будь-яким способом для здавання в оренду або як винагорода під час їхнього перебування на території тимчасового ввезення;

e) використання товарів, зазначених у пунктах 1 і 2 Додатка I до цього Додатка, має бути неприбутковою діяльністю.

2. Кожна Договірна Сторона має право відмовити у тимчасовому ввезенні контейнерів, піддонів чи упаковок, які стали предметом купівлі, договору про довготермінову оренду з подальшим викупом, оренди чи подібного договору, укладеного особою, яка офіційно зареєстрована або постійно проживає на її території.

Стаття 5

1. Право на тимчасове ввезення контейнерів, піддонів та упаковок надається без вимагання митного документа або гарантії.

2. Замість митного документа та гарантій на контейнери від користувача права на тимчасове ввезення можуть вимагатися такі письмові зобов'язання:

i) надавати митним органам, на їхній запит, детальні відомості стосовно пересування кожного контейнера, на який поширюється режим тимчасового ввезення, із зазначенням дати і місця надходження їх на територію тимчасового ввезення та вивезення з цієї території; або перелік контейнерів, супроводжуваний зобов'язанням щодо наступного вивезення,

ii) сплачувати таке ввізне мито та податки, які можуть вимагатись у випадку, коли не виконуватимуться умови, що регулюють тимчасове ввезення.

3. Замість митного документа та гарантій на піддони та упаковки від користувача права на тимчасове ввезення може вимагатися подання митним органам письмового зобов'язання щодо пізнішого їх вивезення.

4. Особам, які регулярно користуються режимом тимчасового ввезення, дозволяється підписати загальне зобов'язання.

Стаття 6

Термін подальшого вивезення товарів, ввезених у рамках торгової операції, становить принаймні шість місяців від дати тимчасового ввезення.

Стаття 7

Кожна Договірна Сторона має право робити застереження відповідно до статті 29 цієї Конвенції, стосовно:

a) не більш ніж трьох груп товарів, зазначених у статті 2;

b) пункту 1 статті 5 цього Додатка.

Стаття 8

Додатки до цього Додатка є його невід'ємною частиною.

Стаття 9

При набутті чинності цей Додаток, відповідно до положень статті 27 цієї Конвенції, скасує і замінить такі Конвенції і положення:

- Європейську конвенцію про митний режим щодо піддонів, які використовуються у міжнародних перевезеннях, Женева, 9 грудня 1960 р.

- Митну конвенцію про тимчасове ввезення упаковок, Брюссель, 6 жовтня 1960 р.,

- Статті 2 - 11 і Додатки 1 (пункти 1 і 2) - 3 Митної конвенції про контейнери, Женева, 2 грудня 1972 р.,

- Статті 3, 5 і 6 (1.b і 2) Міжнародної конвенції про пільги при ввезенні комерційних зразків та рекламних матеріалів, Женева, 7 листопада 1952 р.

у відносинах між Договірними Сторонами, які прийняли цей Додаток і які є Договірними Сторонами цих Конвенцій.ДОДАТОК I

Перелік товарів відповідно до статті 2 (g)

1. Товари, ввезені для випробувань, перевірок, експериментів чи демонстрацій.

2. Товари, що використовуються для здійснення випробувань, перевірок, експериментів чи демонстрацій.

3. Кіноплівки, віддруковані і проявлені, позитиви та інші носії зображення із записом на них, призначені для перегляду перед їхнім комерційним використанням.

4. Плівки, магнітні стрічки, намагнічені плівки та інші носії звуку та зображення, призначені для трекінгу, дублювання чи відтворення звуку.

5. Носії інформації із записами, надіслані безкоштовно і призначені для використання при автоматизованій обробці даних.

6. Предмети (у тому числі транспортні засоби), які, за їхнім характером, не можуть використовуватися інакше ніж реклама певного товару або для цілей реклами з певною метою.ДОДАТОК II

Положення щодо маркування контейнерів

1. На контейнери повинні чітко і стійкими засобами, у відповідних і добре помітних місцях, наноситись наведені нижче дані:

a) ідентифікація власника чи основного користувача;

b) позначки та ідентифікаційні номери контейнера, надані власником чи користувачем; та

c) тарна вага контейнера, разом з усіма постійно прикріпленими до нього пристосуваннями.

2. Країна, якій належить контейнер, може бути зазначена або повністю, або з використанням коду країни ISO Alpha-2, передбаченого міжнародним стандартом ISO 3166, або за допомогою розрізнювального знака, що використовується для зазначення країни реєстрації на автомобільному транспорті в міжнародному дорожньому русі. Кожна країна може встановити, що використання на контейнерах її назви чи знака має здійснюватися відповідно до її національного законодавства. Ідентифікація власника чи користувача може бути здійснена або шляхом зазначення його повної назви (повного імені), або скорочення, яке стало звичним, за винятком таких символів, як емблеми та прапори.

3. Для того, щоб позначення та ідентифікаційні номери на контейнерах вважалися нанесеними стійкими засобами, у разі використання пластикових плівок, повинні виконуватись такі умови:

a) має використовуватися високоякісний клей. Після наклеювання плівка повинна мати міцність на розрив меншу, ніж остаточна сила зчеплення, так, щоб було неможливо відклеїти смугу, не пошкодивши її. Плівка, одержана шляхом заливання, задовольняє цим вимогам. Плівка, зроблена шляхом каландрування, не підлягає використанню;

b) якщо позначення та ідентифікаційні номери необхідно змінити, плівку, яку слід замінити, необхідно повністю зняти, перш ніж буде прикріплено нову плівку; накладання нової плівки на вже приклеєну не дозволяється.

4. Технічні вимоги щодо використання пластикових плівок для маркування контейнерів, викладені у пункті 3 цього Додатка, не виключають можливість використання інших способів стійкого маркування.