ДОДАТОК B.2
до Конвенції про тимчасове ввезення
від 26.06.1990
ДОДАТОК ЩОДО ПРОФЕСІОНАЛЬНОГО УСТАТКУВАННЯ
ГЛАВА I
Визначення
Стаття 1

Для цілей цього Додатку, термін "професіональне устаткування" означає:

1. Устаткування для преси, радіо- і телепередач, необхідне представникам преси, радіо і телебачення, які прибувають на територію іншої країни з метою репортажів, запису чи передачі в рамках визначених програм. Ілюстративний перелік такого устаткування наведено у Додатку I до цього Додатку;

2. Кінематографічне устаткування, необхідне для особи, яка прибуває на територію іншої країни з метою зняти один чи кілька визначених фільмів. Ілюстративний перелік такого устаткування наведено у Додатку II до цього Додатка;

3. Будь-яке інше устаткування, необхідне для виконання роботи чи професійних обов'язків особою, яка прибуває на територію іншої країни з метою виконати там визначену роботу. Сюди не включається устаткування, яке має використовуватися для виготовлення або упаковки товарів у промисловому масштабі, або (за винятком інструментів для ручної роботи) для розробки природних ресурсів, будівництва, ремонту або технічного обслуговування будинків, для виконання земляних робіт чи подібних робіт. Ілюстративний перелік такого устаткування наведено у Додатку III до цього Додатка;

4. Допоміжні пристрої для устаткування, зазначеного у пунктах 1, 2 і 3 цієї статті, та допоміжні пристрої, пов'язані з ними.

ГЛАВА II
Сфера застосування
Стаття 2

Відповідно до статті 2 цієї Конвенції, правом на тимчасове ввезення користуються такі товари:

a) професіональне устаткування;

b) запасні частини, що ввозяться для ремонту професіонального устаткування, тимчасово ввезеного на підставі підпункту а вище.

ГЛАВА III
Різні положення
Стаття 3

1. Для того, щоб можна було скористатись правами на пільги, які надаються цим Додатком, професіональне устаткування повинне:

a) належати особі, яка зареєстрована чи проживає за межами території тимчасового ввезення;

b) бути ввезеним особою, яка зареєстрована чи проживає за межами території тимчасового ввезення;

c) використовуватись виключно особою, яка прибуває на територію тимчасового ввезення, або під її особистим наглядом.

2. Підпункт 1.c цієї статті не поширюється на устаткування, ввезене для зйомок фільму, телевізійної програми чи аудіовідеотвору у рамках виконання договору про спільне виробництво, стороною якого є особа, зареєстрована на території тимчасового ввезення, і який затверджено компетентними органами влади такої території відповідно до міжурядової угоди про спільне виробництво.

3. Кінематографічне, радіо- і телевізійне обладнання, обладнання для преси не повинно ставати предметом договору оренди чи подібного договору, в якому стороною є особа, офіційно зареєстрована на території тимчасового ввезення, при цьому ця умова не поширюється на випадки реалізації спільних програм для радіо чи телебачення.

Стаття 4

1. Право на тимчасове ввезення устаткування для підготовки радіо- чи телепередач і репортажів, та транспортних засобів, спеціально пристосованих для використання для цілей радіо- чи телепередач і їхня апаратура, ввезена державними чи приватними організаціями, які отримали дозвіл на це від митних органів території тимчасового ввезення, надається без вимог щодо митного документа або гарантій.

2. Митні органи можуть вимагати пред'явити детальний список або інвентарну відомість устаткування, зазначеного у пункті 1 цієї статті, та письмового зобов'язання потім його вивезти.

Стаття 5

Термін вивезення професіонального устаткування становить не менше дванадцяти місяців, починаючи з дати тимчасового ввезення. Однак для транспортних засобів термін вивезення може встановлюватись з урахуванням мети та запланованої тривалості перебування на території тимчасового ввезення.

Стаття 6

Кожна Договірна Сторона має право відмовити чи скасувати право на тимчасове ввезення транспортних засобів, зазначених у Додатках I-III до цього Додатка, які, навіть нерегулярно, за плату беруть пасажирів або завантажують товари на її території для того, щоб висадити чи вивантажити їх у місці, розташованому на тій самій території.

Стаття 7

Додатки до цього Додатка становлять його невід'ємну частину.

Стаття 8

При набутті чинності цей Додаток, відповідно до положень статті 27 цієї Конвенції, скасує і замінить Митну конвенцію про тимчасове ввезення професіонального устаткування, Брюссель, 8 червня 1961 року, у відносинах між Договірними Сторонами, які прийняли цей Додаток і які є Договірними Сторонами цієї Конвенції.ДОДАТОК I

Устаткування для преси, радіо та телебачення
Ілюстративний список

A. Устаткування для преси, таке, як:

- Персональні комп'ютери;

- Телефаксові апарати;

- Друкарські машинки;

- Камери усіх типів (плівкові та електронні);

- Апаратура для передачі, запису та відтворення звуку чи зображень (аудіомагнітофони, відеомагнітофони, відеоплейєри, мікрофони, мікшерні пульти, акустичні колонки);

- Носії звуку та зображення, чисті та із записами;

- Інструменти та апаратура для вимірювань і технічного контролю (осцилографи, блоки контролю для аудіомагнітофонів і відеомагнітофонів, універсальні вимірювальні пристрої, ящики і сумки з інструментами, вектороскопи, генератори відеосигналів тощо);

- Освітлювальна апаратура (прожектори, трансформатори, штативи);

- Допоміжне приладдя (касети, фотометри, об'єктиви, підставки, акумулятори, батарейні пояси, зарядні пристрої для батарей, монітори).

B. Устаткування для радіомовлення, таке як:

- Телекомунікаційне устаткування, таке як радіопередавачі-приймачі або передавачі; термінали, що підключаються до мережі або до кабелю; засоби супутникового зв'язку;

- Устаткування для генерування звукових частот (пристрої для прийому, запису і відтворення звуку);

- Інструменти та апаратура для вимірювань і технічного контролю (осцилографи, блоки контролю для аудіомагнітофонів, відеомагнітофонів, універсальні вимірювальні пристрої, ящики і сумки з інструментами, вектороскопи, генератори відеосигналів тощо);

- Допоміжне приладдя (годинники, хронометри, компаси, мікрофони, мікшерні пульти, магнітні стрічки для запису звуку, блоки живлення, трансформатори, батареї і акумулятори, зарядні пристрої для батарей, пристрої для обігріву, кондиціонування повітря та вентиляції тощо);

- Носії звуку, чисті та із записами.

C. Устаткування для телемовлення, таке як:

- Телекамери;

- Телекінодатчики;

- Інструменти та апаратура для вимірювань і технічного контролю;

- Апаратура для передачі і ретрансляції;

- Засоби зв'язку;

- Апаратура для запису та відтворення звуку чи зображень (аудіомагнітофони, відеомагнітофони, відеоплейєри, мікрофони, мікшерні пульти, акустичні колонки);

- Освітлювальна апаратура (прожектори, трансформатори, штативи);

- Устаткування для монтажу;

- Допоміжне приладдя (годинники, хронометри, компаси, об'єктиви, фотометри, підставки, зарядні пристрої для батарей, касети, блоки живлення, трансформатори, батареї і акумулятори, пристрої для обігріву, кондиціонування повітря та вентиляції тощо);

- Носії звуку та зображення, чисті та із записами (титри, позивні станцій, музичні записи тощо);

- Плівки з поточним відзнятим матеріалом ("film rushes");

- Музичні інструменти, костюми, сценічні декорації та інші реквізити, постаменти, грим, пристрої для сушіння волосся.

D. Транспортні засоби, спроектовані чи спеціально адаптовані для використання у зазначених вище цілях, такі як транспортні засоби для:

- Телевізійних передач;

- Додаткових пристосувань для телебачення;

- Запису відеосигналів;

- Запису і відтворення звуку;

- Ефектів уповільнення;

- Освітлення.ДОДАТОК II

Кінематографічне устаткування
Ілюстративний список

A. Устаткування, таке як:

- Камери усіх типів (плівкові та електронні);

- Інструменти та апаратура для вимірювань і технічного контролю (осцилографи, блоки контролю для аудіомагнітофонів, відеомагнітофонів, універсальні вимірювальні пристрої, ящики і сумки з інструментами, вектороскопи, генератори відеосигналів тощо);

- Операторські візки і крани;

- Освітлювальна апаратура (прожектори, трансформатори, штативи);

- Устаткування для монтажу;

- Апаратура для запису та відтворення звуку чи зображень (аудіомагнітофони, відеомагнітофони, відеоплейєри, мікрофони, мікшерні пульти, акустичні колонки);

- Носії звуку та зображення, чисті та із записами (титри, позивні станцій, музичні записи тощо);

- Плівки з поточним відзнятим матеріалом ("film rushes");

- Допоміжне приладдя (годинники, хронометри, компаси, мікрофони, мікшерні пульти, аудіокасети, генератори, трансформатори, батареї і акумулятори, зарядні пристрої для акумуляторів, пристрої для обігріву, кондиціонування повітря та вентиляції тощо);

- Музичні інструменти, костюми, сценічні декорації та інші реквізити, постаменти, грим, пристрої для сушіння волосся.

B. Транспортні засоби, спроектовані чи спеціально адаптовані для використання у вищезазначених цілях.ДОДАТОК III

Інше устаткування
Ілюстративний список

A. Устаткування для монтажу, випробування, запуску, контролю, перевірки, технічного обслуговування або ремонту машин, установок, транспортного устаткування тощо, таке як:

- Інструменти;

- Устаткування та апаратура для вимірювань, перевірки і контролю (температури, тиску, відстані, висоти, площі поверхні, швидкості тощо), у тому числі електрична апаратура (вольтметри, амперметри, вимірювальні кабелі, компаратори, трансформатори, самописці тощо) і габарити;

- Апаратура і устаткування для фотографування машин і установок під час і після їхнього монтажу;

- Прилади для технічного контролю суден.

B. Устаткування, необхідне для ділових людей, експертів з наукової або технічної організації праці, продуктивності, сумісності, і представників подібних професій, таке як:

- Персональні комп'ютери;

- Друкарські машинки;

- Апаратура для передачі, запису та відтворення звуку чи зображень;

- Інструменти та апаратура для обчислень.

C. Устаткування, необхідне для експертів, які здійснюють топографічні зйомки та роботи з геофізичної розвідки, таке як:

- Вимірювальні інструменти та прилади;

- Устаткування для бурових робіт;

- Засоби зв'язку і передавальна апаратура.

D. Устаткування, необхідне для експертів, які борються із забрудненням.

E. Інструменти та апаратура, необхідні для лікарів, хірургів, ветеринарів, акушерок та осіб подібних професій.

F. Устаткування, необхідне для археологів, палеонтологів, географів, зоологів та інших науковців.

G. Устаткування, необхідне для естрадних артистів, театральних труп та оркестрів, у тому числі всі предмети, що використовуються для публічних або приватних виступів (музичні інструменти, костюми, декорації тощо).

H. Устаткування, необхідне для лекторів, щоб проілюструвати виступи.

I. Устаткування, необхідне під час подорожей, що здійснюються для цілей фотозйомки (фотоапарати усіх типів, касети, експонометри, об'єктиви, штативи, акумулятори, передавальні паси, зарядні пристрої для батарей, монітори, освітлювальне устаткування, модні вироби і аксесуари для моделей тощо).

J. Транспортні засоби, спроектовані чи спеціально адаптовані для використання у зазначених вище цілях, такі як пересувні пункти контролю, автомобілі-майстерні та автомобілі-лабораторії.