ДОДАТОК B.1
до Конвенції про тимчасове ввезення
від 26.06.1990
ДОДАТОК ЩОДО ТОВАРІВ, ПРИЗНАЧЕНИХ ДЛЯ ПОКАЗУ ЧИ ВИКОРИСТАННЯ НА ВИСТАВКАХ, ЯРМАРКАХ, ЗУСТРІЧАХ ТА ПОДІБНИХ ЗАХОДАХ
ГЛАВА I
Визначення
Стаття 1

Для цілей цього Додатку термін "захід" означає:

1. Виставку, ярмарок, та подібний показ або демонстрацію в галузях торгівлі, промисловості, сільського господарства або ремісництва;

2. Виставку або зустріч, організовану головним чином у благодійних цілях;

3. Виставку або зустріч, організовану головним чином для сприяння дослідженням, мистецтву, ремісництву, спорту або науковій, освітній чи культурній діяльності, сприяння релігійним знанням або культу, для розвитку туризму або для сприяння дружбі між народами;

4. Зустріч представників будь-якої міжнародної організації або міжнародної групи організацій, або

5. Представницьку зустріч офіційного чи меморіального характеру;

за винятком виставок, організованих для приватних цілей в магазинах чи торгових приміщеннях з метою продажу іноземних товарів.

ГЛАВА II
Сфера застосування
Стаття 2

1. Відповідно до статті 2 цієї Конвенції, правом на тимчасове ввезення користуються такі товари:

a) товари, призначені бути виставленими чи стати предметом показу під час заходу, у тому числі устаткування, зазначене у Додатках до Угоди про ввезення предметів освітнього, наукового та культурного характеру, ЮНЕСКО, Нью-Йорк, 22 листопада 1950 року, та в Додатках до Протоколу до неї, Найробі, 26 листопада 1976 року;

b) товари, призначені для використання для потреб презентації іноземних товарів на заходах, у тому числі:

i) товари, необхідні для демонстрації виставлених іноземних машин чи пристроїв,

ii) матеріали для будівництва та виконання декоративних робіт, у тому числі електричне обладнання, для тимчасових стендів іноземних експонентів,

iii) рекламні та демонстраційні матеріали, явно призначені для використання як реклама для виставлених іноземних товарів, такі, як відео- та аудіозаписи, плівки та діапозитиви, а також апаратура, необхідна для їх використання;

c) устаткування, у тому числі технічні засоби для усного перекладу, аудіо- та відеозаписуюча апаратура, а також фільми навчального, наукового чи культурного характеру, призначені для використання на міжнародних зустрічах, конференціях та конгресах.

2. Для того, щоб можна було скористатись пільгами, які надаються цим Додатком:

a) кількість чи обсяг кожного ввезеного товару повинні бути обгрунтованими й відповідати меті його ввезення;

b) умови, встановлені цією Конвенцією, повинні виконуватись таким чином, щоб задовольнити митні органи території тимчасового ввезення.

ГЛАВА III
Різні положення
Стаття 3

Протягом усього періоду користування правами на пільги, передбаченими цією Конвенцією, товари, на які поширено режим тимчасового ввезення, за винятком випадків, коли це дозволяється національним законодавством території тимчасового ввезення, не можуть бути:

a) позичені чи використані будь-яким чином як винагорода або предмет оренди; або

b) перевезені з місця проведення заходу.

Стаття 4

1. Термін вивезення товарів, ввезених з метою їхньої демонстрації чи використання на виставці, ярмарку, конгресі чи іншому подібному заході, становить не менше шести місяців, починаючи з дати тимчасового ввезення.

2. Незважаючи на положення пункту 1 цієї статті, митні органи дозволяють залишати на території тимчасового ввезення товари, призначені для показу чи використання у рамках заходу, що відбудеться пізніше, за умови, що вони відповідають положенням законодавства цієї території та що товари будуть потім вивезені у термін до одного року від дати їхнього тимчасового ввезення.

Стаття 5

1. Відповідно до положень статті 13 цієї Конвенції, надається звільнення від ввізного мита і податків та не застосовуються заборони і обмеження на ввезення для внутрішнього вжитку таких товарів:

a) Невеликі зразки, які представляють іноземні товари, виставлені на заході, у тому числі зразки продуктів харчування і напоїв, ввезених у вигляді таких зразків або одержаних у рамках такого заходу з товарів, ввезених у нефасованому стані, за умови, що:

i) вони є іноземними товарами, поставленими безоплатно, і служать виключно для безкоштовного розповсюдження серед публіки в рамках заходу для індивідуального використання чи споживання особами, яким вони надаються,

ii) вони можуть бути ідентифіковані як зразки рекламного характеру та мають невисоку індивідуальну вартість,

iii) вони непридатні для комерційних цілей і, якщо це можливо, упаковані в кількості, значно меншій, ніж у найменшій упаковці, що продається вроздріб,

iv) зразки харчових продуктів і напоїв, які не розповсюджуються в упаковках, передбачених у пункті "iii" вище, споживаються на заході, та

v) згідно з оцінкою митних органів території тимчасового ввезення, загальна вартість і кількість зразків перебувають у розумних межах, з урахуванням характеру заходу, кількості відвідувачів та важливості участі у заході експонента;

b) Товари, ввезені виключно для цілей показу їх або для показу роботи іноземних машин та апаратури, представлених на заході, і які споживаються чи руйнуються у процесі цього показу, за умови, що, згідно з оцінкою митних органів території тимчасового ввезення, загальна вартість і кількість зразків перебуває у розумних межах, з урахуванням характеру заходу, кількості відвідувачів та важливості участі у заході експонента;

c) Вироби низької вартості, які цілком використовуються для спорудження, облаштування та оздоблення тимчасових стендів іноземних експонентів на заході, такі як фарби, лаки та шпалери;

d) Друкована продукція, каталоги, проспекти, прейскуранти, рекламні плакати, календарі, як ілюстровані, так і неілюстровані, та фотографії без рамок, явно призначені для використання в цілях реклами товарів, виставлених на заході, якщо тільки:

i) вони є іноземними товарами, поставленими безоплатно, і служать виключно для безкоштовного поширення серед публіки в рамках заходу, та

ii) згідно з оцінкою митних органів території тимчасового ввезення, загальна вартість і кількість зразків перебувають у розумних межах, з урахуванням характеру заходу, кількості відвідувачів та важливості участі у заході експонента;

e) Архіви, бланки та інші документи, призначені для використання як такі у ході чи у зв'язку із міжнародними зібраннями, конференціями чи конгресами.

2. Положення пункту 1 цієї статті не поширюються на алкогольні напої, тютюнові вироби та пальне.

Стаття 6

1. Митний огляд та розмитнення при ввезенні і при реекспорті товарів, які мають бути чи були представлені або використані в рамках заходу, здійснюються, коли це є можливим та доцільним, на місцях проведення такого заходу.

2. Кожна Договірна Сторона намагатиметься, в усіх випадках, коли вона вважатиме за доцільне, з урахуванням важливості та розміру заходу, на розумний період часу відкрити митну установу на місцях проведення заходу, організованого на її території.

Стаття 7

На вироби, випадково одержані з тимчасово ввезених товарів завдяки демонстрації виставлених машин чи устаткування в рамках заходу, поширюються положення цієї Конвенції.

Стаття 8

Кожна Договірна Сторона має право зробити застереження відповідно до статті 29 цієї Конвенції щодо положень підпункту 1.a статті 5 цього Додатка.

Стаття 9

При набутті чинності, цей Додаток, відповідно до положень статті 27 цієї Конвенції, скасує і замінить Митну конвенцію про пільги, що надаються при ввезенні товарів, призначених бути представленими чи використаними на виставці, ярмарку, конгресі чи подібному заході, Брюссель, 8 червня 1961 року, у відносинах між Договірними Сторонами, які прийняли цей Додаток і які є Договірними Сторонами цієї Конвенції.