Вартість послуги з видачі карнета АТА* у звичайному режимі (10 повних робочих днів) 3700,00 грн. + 12 Євро**** + 20% ПДВ
Вартість послуги з видачі карнета АТА* у терміновому режимі (3 повних робочих дні) 7400,00 грн. + 12 Євро**** + 20% ПДВ
Вартість послуги з видачі карнета АТА* у експрес режимі (1 повний робочий день) 11100,00 грн. + 12 Євро**** + 20% ПДВ
Вартість додаткового комплекту відривних документів** 540,00 грн. + 20% ПДВ
Вартість додаткового комплекту відривних документів, що долучається до чинного карнета АТА*** 1080,00 грн. + 20% ПДВ
Відмова у видачі карнета АТА ***** 2550,00 грн. + 20% ПДВ
Видача дубліката карнета АТА 3700,00 грн. + 20% ПДВ
Бронювання номера карнета АТА****** 1000,00 грн. + 20% ПДВ

 

* Карнет АТА складається з обкладинки, невідривних документів та:
- одного комплекту відривних документів «Тимчасове вивезення – Зворотнє ввезення»;
- одного комплекту відривних документів «Ввезення – Вивезення раніше ввезених товарів»;
- двох комплектів відривних документів «Транзит».

** Додатковим вважається кожен окремий комплект відривних документів, що надається до карнету АТА понад зазначену вище кількість.

*** При зверненні Замовника про долучення додаткового комплекту відривних документів до чинного карнета АТА.

**** Внесок до міжнародної організації (Всесвітньої Ради з питань карнетів АТА) перераховується в національну валюту України за курсом НБУ на дату складання договору.

***** У разі невидачі карнета АТА з вини Замовника або відмови Замовника в отриманні карнета АТА, ТПП України повертає Замовнику кошти, сплачені за послугу з видачі карнета АТА, за винятком суми, передбаченої за відмову у видачі карнета АТА.

****** Термін дії бронювання - 14 календарних днів. У разі, якщо протягом зазначеного терміну не буде подана заявка на отримання карнета АТА - бронювання номера скасовується.

З метою забезпечення гарантій оплати митних платежів та зборів у випадку порушення режиму тимчасового ввезення/транзиту або положень Конвенції про тимчасове ввезення (м. Стамбул, 1990 р.) та керуючись світовою практикою, Замовником вносяться на рахунок ТПП України заставні кошти (30% вартості товарів, що зазначені у карнеті АТА) або надаються інші гарантії (зокрема, банківська гарантія тощо), які могли б у подальшому забезпечити сплату Торгово-промисловою палатою України зарубіжним митним органам митних платежів та зборів у разі виникнення необхідності. Розмір заставних коштів та терміни їх зберігання (термін дії банківської гарантії) або умови та терміни надання інших гарантій зазначаються у Договорі на оформлення карнета АТА.