КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 29 листопада 2006 р. N 1654
Київ
Про затвердження Порядку видачі книжок (карнетів) А.Т.А.

У зв'язку з прийняттям Верховною Радою України Закону України "Про приєднання України до Конвенції про тимчасове ввезення" Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Затвердити Порядок видачі книжок (карнетів) А.Т.А., що додається.

2. Державній митній службі:

забезпечити разом з Торгово-промисловою палатою дотримання вимог Конвенції про тимчасове ввезення та Додатків до неї;

розробити порядок митного оформлення товарів, що переміщуються через митний кордон з використанням книжок (карнетів) А.Т.А.

3. Ця постанова набирає чинності через 10 днів після опублікування.

Прем'єр-міністр України В. ЯНУКОВИЧ

Інд. 27ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 29 листопада 2006 р. N 1654
ПОРЯДОК
видачі книжок (карнетів) А.Т.А.

1. Цей Порядок визначає механізм видачі книжок (карнетів) А.Т.А., використання яких здійснюється відповідно до Конвенції про тимчасове ввезення та Додатків A, B.1 - B.9, C, D та E до неї, прийнятих 26 червня 1990 р. у м. Стамбулі (далі - Конвенція).

Книжка (карнет) А.Т.А. - уніфікований міжнародний митний документ, що використовується як митна декларація для митного оформлення товарів, які переміщуються у митному режимі тимчасового вивезення за межі митної території України і ввозяться на митну територію держави - учасниці Конвенції за спрощеною митною процедурою без сплати ввізного мита та будь-яких інших зборів, податків, нарахувань і платежів, що вносяться під час ввезення товарів на митну територію цієї держави, за винятком платежів та зборів, що вносяться за надання послуг з митного оформлення (далі - ввізне мито і податки), та є гарантійним документом про сплату ввізного мита і податків у разі порушення особою, якій видано книжку (карнет) А.Т.А., режиму тимчасового ввезення товарів на митну територію держави - учасниці Конвенції.

2. Видача книжок (карнетів) А.Т.А. на території України здійснюється Торгово-промисловою палатою, яку визнано в установленому порядку організацією-гарантом (гарантуючою організацією) сплати ввізного мита і податків у разі порушення особою, якій видано книжку (карнет) А.Т.А., режиму тимчасового ввезення товарів на митну територію держави - учасниці Конвенції.

Торгово-промислова палата в установленому нею порядку може частково або повністю делегувати повноваження щодо видачі книжок (карнетів) А.Т.А. регіональним торгово-промисловим палатам, залишаючись єдиною гарантуючою організацією в Україні. Контроль за видачею книжок (карнетів) А.Т.А. регіональними торгово-промисловими палатами здійснює Торгово-промислова палата.

3. Для одержання книжки (карнета) А.Т.А. фізична або юридична особа, яка є резидентом України (далі - заявник), подає Торгово-промисловій палаті або регіональній торгово-промисловій палаті відповідну заяву.

Перелік документів, необхідних для одержання книжки (карнета) А.Т.А., та вимоги до їх оформлення визначаються Торгово-промисловою палатою.

4. Строк, на який видається книжка (карнет) А.Т.А., визначається на підставі поданих заявником документів та з урахуванням мети тимчасового вивезення товарів за межі митної території України, але не може перевищувати одного року.

5. Рішення про видачу або відмову у видачі книжки (карнета) А.Т.А. приймається Торгово-промисловою палатою або регіональною торгово-промисловою палатою протягом десяти робочих днів після подання заявником документів, зазначених у пункті 3 цього Порядку.

6. У разі прийняття рішення про відмову у видачі книжки (карнета) А.Т.А. Торгово-промислова палата або регіональна торгово-промислова палата надсилає повідомлення заявнику із зазначенням причин відмови.

7. Книжка (карнет) А.Т.А. після закінчення строку, на який вона видана, підлягає поверненню до Торгово-промислової палати.

8. У разі втрати (знищення, викрадення тощо) книжки (карнета) А.Т.А. під час перебування товарів, на які вона видана, на території однієї з держав - учасниць Конвенції заявник невідкладно повідомляє про це Торгово-промислову палату, правоохоронні та митні органи держави тимчасового ввезення.© Торгово-промислова палата України
Україна, 01601, МСП, м.Київ, вул.Велика Житомирська, 33